Giới thiệu "Trang vàng Du lịch Việt Nam"

"Trang vàng Du lịch Việt Nam" phục vụ nhu cầu giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao giúp khách hàng tiếp cận được đầy đủ thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp nhằm giúp khách hàng và đối tác tiếp cận được nhà cung cấp thuận tiện, nhanh chóng nhất.

Các doanh nghiệp du lịch có thể kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao thông qua nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao có trách nhiệm: 

  • Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định của Tổng cục Du lịch.
  • Sử dụng nền tảng số của Tổng cục Du lịch.
  • Niêm yết giá cả dịch vụ công khai.
  • Có chương trình trợ giá cho khách du lịch.
  • Có chương trình tích điểm để khuyến mại cho khách du lịch quay trở lại.
  • Chấp nhận thanh toán điện tử.
  • Tham gia giải quyết khiếu nại của khách du lịch về chất lượng dịch vụ của mình.
Giới thiệu trang vàng
x
khach du lich img
Du khách
Đăng ký
Đăng nhập
cty du lich img
Nhà cung cấp dịch vụ
Đăng ký
Đăng nhập

Tiêu chí tham gia Trang vàng
Du lịch Việt Nam

1. Tự nguyện đăng ký tham gia chương trình du lịch VN an toàn. Tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành QĐ718 – 2017.pdf

2. Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê du lịch ban hành theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ công khai

4. Chấp nhận thanh toán điện tử, giao dịch qua thẻ

5. Có chương trình khuyến mại cho khách du lịch

6. Có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, phản ánh của khách du lịch qua ứng dụng DLVNAT

7. Nếu vi phạm một trong các tiêu chí trên đơn vị sẽ bị đưa vào BLACK LIST

x
khach du lich img
Du khách
Thông báo
Mã thẻ của bạn chưa được kích hoạt.
Bạn có muốn kích hoạt mã thẻ?
Hủy
Đồng ý

Quên mật khẩu
Quên mật khẩu
x
khach du lich img
Lấy lại mật khẩu

x
ic ctydulich
Nhà cung cấp dịch vụ

x
x
qr code