Quảng Bình: Khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi và tìm hiểu văn hóa người Bru - Vân Kiều”

22/09/2022

Lượt xem: 19

Z

Ngày 20/9/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1717/UBND-NCVX về việc khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi và tìm hiểu văn hóa người Bru - Vân Kiều”.

Ảnh minh họa: Lễ hội mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều 

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh liên kết, phối hợp với đơn vị đủ điều kiện theo quy định để khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi và tìm hiểu văn hóa người Bru - Vân Kiều”. Cụ thể, Chương trình tham quan 01 ngày: Khe Kiều - hệ thống hang động Sơn Bồi; Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm: Suối Leo Bịn - hệ thống hang động Sơn Bồi - khe Kiều - bản Còi Đá. 

Trong thời gian khai thác thử nghiệm 12 tháng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh và đơn vị khai thác căn cứ tình hình thời tiết, sắp xếp lộ trình tham quan các đoàn khách hợp lý, đảm bảo an toàn khách du lịch, không trùng lặp các đoàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch. Đối tượng là khách du lịch có độ tuổi từ 16 trở lên, đảm bảo sức khỏe đáp ứng tiêu chí quy định cụ thể tại Đề án. 

Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh quản lý, giám sát và liên kết với đơn vị khai thác xây dựng phương án, lựa chọn chủng loại, lắp đặt trang thiết bị hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ cho khách du lịch theo đúng quy định; tổ chức khai thác thử nghiệm hiệu quả sản phẩm du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên, môi trường cảnh quan sinh thái; xây dựng Phương án sử dụng nguồn thu dịch vụ tham quan, dịch vụ môi trường rừng báo cáo UBND huyện Quảng Ninh, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi ký kết hợp đồng liên kết, thực hiện khai thác thử nghiệm sản phẩm; xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái theo quy định.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh và đơn vị khai thác thực hiện việc thu, nộp dịch vụ tham quan, dịch vụ môi trường theo đúng quy định; giám sát việc khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch đảm bảo an ninh biên giới, bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. 

PV Minh Huyền

Thẻ bài viết: Quảng Bình, khai thác thử nghiệm, sản phẩm du lịch, Vân Kiều,

Nguồn bài viết: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình - quangbinh.gov.vn

x
khach du lich img
Du khách
Đăng ký
Đăng nhập
cty du lich img
Nhà cung cấp dịch vụ
Đăng ký
Đăng nhập

Tiêu chí tham gia Trang vàng
Du lịch Việt Nam

1. Tự nguyện đăng ký tham gia chương trình Du lịch Việt Nam. Tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành QĐ718 – 2017.pdf

2. Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê du lịch ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ công khai

4. Chấp nhận thanh toán điện tử, giao dịch sử dụng thẻ Thẻ du lịch

5. Cam kết sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, có chương trình ưu đãi cho khách du lịch

6. Có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, phản ánh của khách du lịch qua ứng dụng Du lịch Việt Nam

x
khach du lich img
Du khách
Thông báo
Mã thẻ của bạn chưa được kích hoạt.
Bạn có muốn kích hoạt mã thẻ?
Hủy
Đồng ý

Chưa có thẻ?
Quên mật khẩu
Quên mật khẩu

ĐĂNG KÝ THẺ DU LỊCH:

thẻ việt
Tổng đài hỗ trợ người dùng:
x
khach du lich img
Lấy lại mật khẩu

x
ic ctydulich
Nhà cung cấp dịch vụ

x
x
qr code